Činnosti organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů

Tento oddíl zahrnuje činnosti organizací, které zastupují zájmy speciálních skupin obyvatelstva nebo prosazují jejich představy před veřejností. Tyto organizace obvykle mívají určitý okruh členů, avšak na činnostech těchto organizací se mohou podílet rovněž nečlenové a rovněž výhody mohou být poskytovány i nečlenům. Základní členění tohoto oddílu je určováno účelem, kterému tyto organizace slouží, zejména zájmům zaměstnavatelů, osob samostatně výdělečně činných a profesních skupin (skupina 94.1), zájmům zaměstnanců (skupina 94.2) nebo šíření a propagaci náboženských a politických ideologií, kulturních a vzdělávacích představ nebo činností či představ týkajících se využití volného času (skupina 94.9).


Společnosti v této kategori
FirmaRatingZaměstnanciWebTelEmail
Energie - stavební a báňská a.s.100,0250 - 499 zaměstnancůhttp://www.energie-as.czVyžaduje se licenceVyžaduje se licence
Svaz měst a obcí České republiky100,050 - 99 zaměstnancůhttp://www.smocr.czVyžaduje se licenceVyžaduje se licence
Český svaz ledního hokeje z.s.100,025 - 49 zaměstnancůhttp://www.cslh.czVyžaduje se licenceVyžaduje se licence
Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových99,925 - 49 zaměstnancůhttp://www.museumkampa.czVyžaduje se licenceVyžaduje se licence
ŽIVOT 90, z.ú.99,950 - 99 zaměstnancůhttp://www.zivot90.czVyžaduje se licenceVyžaduje se licence
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska99,91 - 5 zaměstnanců
Česká společnost pro jakost, z.s.99,925 - 49 zaměstnancůhttp://www.csq.czVyžaduje se licenceVyžaduje se licence
Ekolevel s.r.o.99,925 - 49 zaměstnancůhttp://www.ekolevel.czVyžaduje se licenceVyžaduje se licence
Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství99,910 - 19 zaměstnancůhttp://www.abf-nadace.czVyžaduje se licenceVyžaduje se licence
Proxima Sociale o.p.s.99,950 - 99 zaměstnancůhttp://www.proximasociale.czVyžaduje se licenceVyžaduje se licence
Armáda spásy v České republice, z. s.99,9500 - 999 zaměstnancůhttp://twitter.com/armadaspasycrVyžaduje se licenceVyžaduje se licence
01/71 ZO ČSOP KONIKLEC99,91 - 5 zaměstnancůhttp://www.csop.czVyžaduje se licenceVyžaduje se licence
ZO ČSOP Vlašim99,950 - 99 zaměstnancůhttp://www.csopvlasim.czVyžaduje se licenceVyžaduje se licence
Ústřední automotoklub České republiky z. s.99,910 - 19 zaměstnancůhttp://www.uamk.czVyžaduje se licenceVyžaduje se licence
ZO ČSOP Bílé Karpaty99,96 - 9 zaměstnancůhttp://www.bilekarpaty.cz/csopVyžaduje se licence
Hospodářská komora hlavního města Prahy99,910 - 19 zaměstnancůhttp://www.hkp.czVyžaduje se licenceVyžaduje se licence
Sluňákov - centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s.99,925 - 49 zaměstnancůhttp://www.slunakov.czVyžaduje se licenceVyžaduje se licence
Česká silniční společnost z.s.99,91 - 5 zaměstnancůhttp://www.silnicnispolecnost.czVyžaduje se licence
Dům přírody Moravského krasu, o. p. s.99,96 - 9 zaměstnanců
Fokus Praha, z.ú.99,9250 - 499 zaměstnancůhttp://www.fokus-praha.czVyžaduje se licenceVyžaduje se licence
ZO ČSOP NOVÝ JIČÍN 70/0299,96 - 9 zaměstnancůhttp://www.csopnj.czVyžaduje se licenceVyžaduje se licence
Hospodářská komora České republiky99,9100 - 199 zaměstnancůhttp://www.komora.czVyžaduje se licenceVyžaduje se licence
YMCA Praha99,925 - 49 zaměstnancůhttp://www.ymca.czVyžaduje se licenceVyžaduje se licence
JAHODA, z.ú.99,925 - 49 zaměstnancůhttp://www.jahodaweb.czVyžaduje se licenceVyžaduje se licence
Ergon - sociální podnik, z.s.99,8200 - 249 zaměstnancůhttp://www.ergon-chranenadilna.orgVyžaduje se licenceVyžaduje se licence
Česká společnost ornitologická99,820 - 24 zaměstnancihttp://www.birdlife.czVyžaduje se licenceVyžaduje se licence
Český zavináč z.s.99,81 - 5 zaměstnancůhttp://www.ceskyzavinac.czVyžaduje se licence
Člověk v tísni, o.p.s.99,8500 - 999 zaměstnancůhttp://www.clovekvtisni.czVyžaduje se licenceVyžaduje se licence
Česká unie neslyšících, z.ú.99,850 - 99 zaměstnancůhttp://www.cun.czVyžaduje se licenceVyžaduje se licence
Dolní oblast VÍTKOVICE, z.s.99,8100 - 199 zaměstnancůhttp://www.dolnioblastvitkovice.czVyžaduje se licenceVyžaduje se licence
Česká společnost pro ochranu netopýrů99,81 - 5 zaměstnancůhttp://www.ceson.orgVyžaduje se licenceVyžaduje se licence
01/14 ZO ČSOP "NATURA QUO VADIS?"99,8Neuvedenohttp://www.ginkgo-praha.orgVyžaduje se licenceVyžaduje se licence
DILIA, divadelní, literární, audiovizuální agentura, z.s.99,850 - 99 zaměstnancůhttp://www.dilia.czVyžaduje se licence
Beleco, z.s.99,810 - 19 zaměstnancůhttp://www.beleco.czVyžaduje se licenceVyžaduje se licence
Nadace ČEZ99,810 - 19 zaměstnancůhttp://www.nadacecez.czVyžaduje se licenceVyžaduje se licence
ČSOP - RS Iris99,86 - 9 zaměstnancůhttp://www.iris.czVyžaduje se licenceVyžaduje se licence
Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z. s.99,850 - 99 zaměstnancůhttp://www.poradna-prava.czVyžaduje se licenceVyžaduje se licence
Romodrom o.p.s.99,8100 - 199 zaměstnancůhttp://www.romodromcz.czVyžaduje se licenceVyžaduje se licence
HEWER, z.s.99,8250 - 499 zaměstnancůhttp://www.osobniasistent.czVyžaduje se licenceVyžaduje se licence
Český institut interních auditorů, z.s.99,86 - 9 zaměstnancůhttp://www.interniaudit.czVyžaduje se licenceVyžaduje se licence
Cesta domů, z.ú.99,850 - 99 zaměstnancůhttp://www.cestadomu.czVyžaduje se licenceVyžaduje se licence
ARCHITECTURA, z.s.99,8Neuvedeno
Česká společnost pro stavební právo99,8Neuvedenohttp://www.spolstavprav.czVyžaduje se licenceVyžaduje se licence
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.99,8100 - 199 zaměstnancůhttp://www.slg.czVyžaduje se licenceVyžaduje se licence
OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s.99,8200 - 249 zaměstnancůhttp://www.osa.czVyžaduje se licenceVyžaduje se licence
ZO Českého svazu ochránců přírody Kněžice99,81 - 5 zaměstnancůhttp://www.csopknezice.czVyžaduje se licenceVyžaduje se licence
KRUH, z.s.99,8Neuvedeno
Institut pro správu dokumentů, z.s.99,8Neuvedenohttp://www.irms.czVyžaduje se licenceVyžaduje se licence
Česká botanická společnost, z. s.99,81 - 5 zaměstnancůhttp://web.natur.cuni.cz/CBSVyžaduje se licenceVyžaduje se licence
Elektrotechnická asociace České republiky99,81 - 5 zaměstnancůVyžaduje se licenceVyžaduje se licence