Sanace a jiné činnosti související s nakládáním s odpady