Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů j. n.

Z: - činnosti organizací, které nejsou přímo napojeny na určitou politickou stranu, avšak např. vzděláváním, politickým působením nebo získáváním finančních prostředků podporují veřejné zájmy: • občanské iniciativy a protestní hnutí • hnutí ochránců životního prostředí a ekologie • organizace na podporu veřejných a vzdělávacích zařízení j. n. • organizace na ochranu a zlepšení postavení speciálních skupin, např. etnických a menšinových • vlastenecká sdružení, včetně sdružení válečných veteránů - činnosti spotřebitelských organizací - činnosti automobilových klubů a asociací - činnosti sdružení, jejichž cílem je společenské sdružování a udržování sociálních kontaktů, jako Rotary kluby, zednářské lóže atd. - činnosti sdružení mládeže, mládežnických organizací, studentských asociací, klubů, spolků atd. - činnosti spolků a sdružení na podporu kulturních, rekreačních a zájmových činností (kromě sportovních činností a her), jako jsou básnické, literární a knižní kluby, historické kluby, spolky zahrádkářů, filmové a fotografické kluby, hudební a umělecká sdružení a spolky, sdružení řemeslníků, spolky a kluby sběratelů, společenské a zábavní spolky atd.


Společnosti v této kategori
FirmaRatingZaměstnanciWebTelEmail
Energie - stavební a báňská a.s.100,0250 - 499 zaměstnancůhttp://www.energie-as.czVyžaduje se licenceVyžaduje se licence
Svaz měst a obcí České republiky100,050 - 99 zaměstnancůhttp://www.smocr.czVyžaduje se licenceVyžaduje se licence
Český svaz ledního hokeje z.s.100,025 - 49 zaměstnancůhttp://www.cslh.czVyžaduje se licenceVyžaduje se licence
Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových99,925 - 49 zaměstnancůhttp://www.museumkampa.czVyžaduje se licenceVyžaduje se licence
ŽIVOT 90, z.ú.99,950 - 99 zaměstnancůhttp://www.zivot90.czVyžaduje se licenceVyžaduje se licence
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska99,91 - 5 zaměstnanců
Česká společnost pro jakost, z.s.99,925 - 49 zaměstnancůhttp://www.csq.czVyžaduje se licenceVyžaduje se licence
Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství99,910 - 19 zaměstnancůhttp://www.abf-nadace.czVyžaduje se licenceVyžaduje se licence
Proxima Sociale o.p.s.99,950 - 99 zaměstnancůhttp://www.proximasociale.czVyžaduje se licenceVyžaduje se licence
Armáda spásy v České republice, z. s.99,9500 - 999 zaměstnancůhttp://twitter.com/armadaspasycrVyžaduje se licenceVyžaduje se licence
01/71 ZO ČSOP KONIKLEC99,91 - 5 zaměstnancůhttp://www.csop.czVyžaduje se licenceVyžaduje se licence
ZO ČSOP Vlašim99,950 - 99 zaměstnancůhttp://www.csopvlasim.czVyžaduje se licenceVyžaduje se licence
Ústřední automotoklub České republiky z. s.99,910 - 19 zaměstnancůhttp://www.uamk.czVyžaduje se licenceVyžaduje se licence
ZO ČSOP Bílé Karpaty99,96 - 9 zaměstnancůhttp://www.bilekarpaty.cz/csopVyžaduje se licence
Sluňákov - centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s.99,925 - 49 zaměstnancůhttp://www.slunakov.czVyžaduje se licenceVyžaduje se licence
Česká silniční společnost z.s.99,91 - 5 zaměstnancůhttp://www.silnicnispolecnost.czVyžaduje se licence
Dům přírody Moravského krasu, o. p. s.99,96 - 9 zaměstnanců
Fokus Praha, z.ú.99,9250 - 499 zaměstnancůhttp://www.fokus-praha.czVyžaduje se licenceVyžaduje se licence
ZO ČSOP NOVÝ JIČÍN 70/0299,96 - 9 zaměstnancůhttp://www.csopnj.czVyžaduje se licenceVyžaduje se licence
YMCA Praha99,925 - 49 zaměstnancůhttp://www.ymca.czVyžaduje se licenceVyžaduje se licence
JAHODA, z.ú.99,925 - 49 zaměstnancůhttp://www.jahodaweb.czVyžaduje se licenceVyžaduje se licence
Ergon - sociální podnik, z.s.99,8200 - 249 zaměstnancůhttp://www.ergon-chranenadilna.orgVyžaduje se licenceVyžaduje se licence
Česká společnost ornitologická99,820 - 24 zaměstnancihttp://www.birdlife.czVyžaduje se licenceVyžaduje se licence
Český zavináč z.s.99,81 - 5 zaměstnancůhttp://www.ceskyzavinac.czVyžaduje se licence
Člověk v tísni, o.p.s.99,8500 - 999 zaměstnancůhttp://www.clovekvtisni.czVyžaduje se licenceVyžaduje se licence
Česká unie neslyšících, z.ú.99,850 - 99 zaměstnancůhttp://www.cun.czVyžaduje se licenceVyžaduje se licence
Dolní oblast VÍTKOVICE, z.s.99,8100 - 199 zaměstnancůhttp://www.dolnioblastvitkovice.czVyžaduje se licenceVyžaduje se licence
Česká společnost pro ochranu netopýrů99,81 - 5 zaměstnancůhttp://www.ceson.orgVyžaduje se licenceVyžaduje se licence
01/14 ZO ČSOP "NATURA QUO VADIS?"99,8Neuvedenohttp://www.ginkgo-praha.orgVyžaduje se licenceVyžaduje se licence
DILIA, divadelní, literární, audiovizuální agentura, z.s.99,850 - 99 zaměstnancůhttp://www.dilia.czVyžaduje se licence
Beleco, z.s.99,810 - 19 zaměstnancůhttp://www.beleco.czVyžaduje se licenceVyžaduje se licence
Nadace ČEZ99,810 - 19 zaměstnancůhttp://www.nadacecez.czVyžaduje se licenceVyžaduje se licence
ČSOP - RS Iris99,86 - 9 zaměstnancůhttp://www.iris.czVyžaduje se licenceVyžaduje se licence
Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z. s.99,850 - 99 zaměstnancůhttp://www.poradna-prava.czVyžaduje se licenceVyžaduje se licence
Romodrom o.p.s.99,8100 - 199 zaměstnancůhttp://www.romodromcz.czVyžaduje se licenceVyžaduje se licence
HEWER, z.s.99,8250 - 499 zaměstnancůhttp://www.osobniasistent.czVyžaduje se licenceVyžaduje se licence
Český institut interních auditorů, z.s.99,86 - 9 zaměstnancůhttp://www.interniaudit.czVyžaduje se licenceVyžaduje se licence
Cesta domů, z.ú.99,850 - 99 zaměstnancůhttp://www.cestadomu.czVyžaduje se licenceVyžaduje se licence
ARCHITECTURA, z.s.99,8Neuvedeno
Česká společnost pro stavební právo99,8Neuvedenohttp://www.spolstavprav.czVyžaduje se licenceVyžaduje se licence
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.99,8100 - 199 zaměstnancůhttp://www.slg.czVyžaduje se licenceVyžaduje se licence
OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s.99,8200 - 249 zaměstnancůhttp://www.osa.czVyžaduje se licenceVyžaduje se licence
ZO Českého svazu ochránců přírody Kněžice99,81 - 5 zaměstnancůhttp://www.csopknezice.czVyžaduje se licenceVyžaduje se licence
KRUH, z.s.99,8Neuvedeno
Česká botanická společnost, z. s.99,81 - 5 zaměstnancůhttp://web.natur.cuni.cz/CBSVyžaduje se licenceVyžaduje se licence
Green Doors z.ú.99,825 - 49 zaměstnancůhttp://www.mlsnakavka.czVyžaduje se licenceVyžaduje se licence
Sdružení Krajina99,81 - 5 zaměstnancůhttp://www.sdruzenikrajina.czVyžaduje se licenceVyžaduje se licence
INTERGRAM, nezávislá společnost výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově-obrazových záznamů, z.s.99,825 - 49 zaměstnancůhttp://www.intergram.czVyžaduje se licenceVyžaduje se licence
Nadace pro rozvoj města Pardubic99,81 - 5 zaměstnanců
Bílý kruh bezpečí, z.s.99,825 - 49 zaměstnancůhttp://www.bkb.czVyžaduje se licenceVyžaduje se licence