Činnosti politických stran a organizací

Z: - činnosti politických stran a pomocných organizací jako je organizace mládeže. Tato sdružení se zabývají hlavně tím, aby dopomohly členům strany nebo osobám straně blízkým k politickým funkcím; k jejich činnosti patří také šíření informací, práce s veřejností, obstarávání peněžních prostředků atd.