Činnosti v oblasti povinného sociální zabezpečení

Z: - financování a správu státních programů sociálního zabezpečení: • nemocenské, úrazové pojištění a pojištění nezaměstnanosti • starobní důchody • programy na vyrovnání finančních ztrát v důsledku mateřství, dočasné pracovní neschopnosti, ovdovění atd.