Regulace a podpora podnikatelského prostředí

Z: - veřejnou správu a regulaci včetně dotací do různých hospodářských oblastí: • zemědělství • územní využití • energie a zdroje nerostných surovin • infrastruktura • doprava • komunikace • hotelnictví a cestovní ruch • velkoobchod a maloobchod - řízení výzkumných a vývojových politik zaměřených na zlepšení hospodářské výkonnosti a konkurenceschopnosti a s tím souvisejících prostředků - řízení obecných záležitostí týkajících se pracovních sil - realizaci opatření týkajícího se regionálního rozvoje, např. na snížení nezaměstnanosti