Regulace činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče, vzděláváním, kulturou a sociální péčí, kromě sociálního zabezpečení

Z: - veřejnou správu programů zaměřených na zlepšení osobní a fyzické pohody občanů: • zdraví • vzdělávání • kultura • sport • rekreace • životní prostředí • bydlení • sociální služby - veřejnou správu výzkumných a vývojových politik a s tím souvisejících prostředků pro tyto oblasti